UCHWAŁY FRZGiP RP - SZCZEGÓŁY INFORMACJI
2012-01-09
Uchwała Rady Federacji w sprawie wyboru Prezydium Rady Federacji - Zarządu Federacji

Uchwała nr 1/I/2012 Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP z 9 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru Prezydium Rady Federacji - Zarządu Federacji

Rada Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP na mocy § 19 Statutu Federacji wybiera Prezydium Rady Federacji - Zarząd Federacji w składzie:

Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - Przewodniczący Federacji;
Andrzej Bojanowski - Prezes Związku Miast i Gmin Morskich - Wiceprzewodniczący Federacji;
Lucyna Ekkert - Członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - Wiceprzewodniczący Federacji;
Błażej Konkol - Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich - Wiceprzewodniczący Federacji;
Adam Markowski - Przewodniczący Związku Gmin Jurajskich - Wiceprzewodniczący Federacji;
Jan Mołodecki -Przewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny - Wiceprzewodniczący Federacji;
Cezary Starczewski - Prezes Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich - Wiceprzewodniczący Federacji;
Jan Wieczorkowski - Przewodniczący Rady Społecznej Fundacji Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, Przewodniczący Instytutu Administracji Publicznej - Wiceprzewodniczący Federacji;

oraz na podstawie punktu 4 jako każdoczesnych wiceprzewodniczących:

Prezes Unii Miasteczek Polskich - Wojciech Długoborski - Wiceprzewodniczący Federacji;
Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP - Jan Golba - Wiceprzewodniczący Federacji.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący
Federacji RZGiP RP

wstecz              Strona FRZGiP RP