FEDERACJA >> HISTORIA

Federacja Regionalnych Zwi您ków Gmin i Powiatów RP zosta豉 utworzona w roku 1993. Jest najwi瘯sz organizacj samorz康u terytorialnego w Polsce - zrzesza 20 regionalnych zwi您ków i stowarzysze, które skupiaj 陰cznie oko這 1000 gmin i powiatów oraz instytucje wspieraj帷e samorz康no嗆.

Za這篡ciel i przewodnicz帷y Federacji oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma這polski - Kazimierz Barczyk - by wspó豉utorem ustawy o samorz康zie gminnym z roku 1990 i - jako Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - ustaw o samorz康zie powiatowym i wojewódzkim z 1998 r. Federacja jest animatorem wspólnej wymiany do鈍iadcze pomi璠zy samorz康ami pa雟tw regionu Europy 鈔odkowej i Wschodniej oraz Europy Zachodniej i USA organizatorem m.in. oficjalnych delegacji polskich samorz康ów do W這ch, Austrii, Rosji, na Ukrain, Litw, Bia這ru.

Od 1999 do 2012 r. Federacja prowadzi豉 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej - oficjalne przedstawicielstwa CIE Urz璠u Komitetu Integracji Europejskiej na Województwo Ma這polskie oraz - od roku 2004 - punkt EUROPE DIRECT, nale膨cy do sieci informacyjnej Komisji Europejskiej.

Od 2013 roku, na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Federacja prowadzi Regionalny O鈔odek Debaty Mi璠zynarodowej w Krakowie. Jego celem jest mi璠zy innymi wzmacnianie kanaów wspó逍racy pomi璠zy MSZ, samorz康em i organizacjami pozarz康owymi.

wstecz              Strona FRZGiP RP