DZIAŁALNOŚĆ  >  CZŁOWIEK ROKU
  CZŁOWIEK ROKU
kard. Jaworski Marian (2013)
Penderecki Krzysztof (2013)
prof. Rzepliński Andrzej (2012)
kard. Glemp Józef (2011)
Suchocka Hanna (2011)
Małysz Adam (2010)
Ochojska Janina (2010)
Chrzanowski Wiesław (2008)
Stelmachowski Andrzej (2008)
Borusewicz Bogdan (2007)
Komorowski Bronisław (2007)
Kaczyński Jarosław (2005)
Tusk Donald (2005)
Kaczorowski Ryszard (2004)
Kieres Leon (2004)
Bartoszewski Władysław (2003)
Nowak-Jeziorański Jan (2003)
Huebner Danuta (2002)
Kułakowski Jan (2002)
Mazowiecki Tadeusz (2001)
Wałęsa Lech (2001)
Gronkiewicz-Waltz Hanna (2000)
Płażyński Maciej (1999)
Buzek Jerzy (1998)
Krzaklewski Marian (1997)
wszystkich: 25 na stronach: 1
początek              Strona FRZGiP RP