Wydarzenia więcej wydarzeń  
  Noworoczne Spotkanie Samorządów Małopolski i Polski
9 stycznia w Sali Obrad UMK odbyło się tradycyjne, XXVII już Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski. W spotkaniu wziął Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski. Spotkanie uświetnił Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu góralskiego zespołu folkowo-rockowego Turnioki.   więcej  >>
  To jest kolej dla 2 milionów Małopolan
Konferencję poświęconą dalszemu rozwojowi transportu kolejowego w Małopolsce i objęcie nim kolejnych mieszkańców regionu zorganizowało 17 października w Sali Obrad UMK SGiPM, FRZGiP RP we współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego. Sponsorem Konferencji była Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.   więcej  >>
  Kolejne krakowskie Forum Energia w Gminie
12 września w Sali Obrad UMK odbyło się XXIV Forum Energia w Gminie. Jest to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji.    więcej  >>
  Federacja przyznała Tytuł Człowieka Roku 2016
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP przyznała tytuł Człowieka Roku 2016. Laureatem został Jego Świątobliwość Ojciec Święty Franciszek.   więcej  >>
  Federacja przeciwko budowie Nord Stream 2
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w związku z planami budowy gazociągu Nord Stream 2 zaapelowała do Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego o podjęcie pilnych i stanowczych działań dla zablokowania tej inwestycji jednoznacznie wrogiej dla Polski, Ukrainy i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej.   więcej  >>
  Gospodarka odpadami, wyzwania dla samorządów
Już po raz piąty przedstawiciele samorządów, zakłady gospodarki odpadami i przedsiębiorcy mieli okazje wziąć udział w Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO. Federacja, jak co roku, była współorganizatorem odbywającej się w ramach Forum Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej "Gospodarka odpadami - wyzwania dla samorządów".   więcej  >>
  Szanowni Państwo!
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP została utworzona w roku 1993. Jest największą organizacją samorządu terytorialnego w Polsce - zrzesza 20 regionalnych związków i stowarzyszeń, które skupiają łącznie około 1000 gmin i powiatów oraz instytucje wspierające samorządność. Założyciel i przewodniczący Federacji oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - Kazimierz Barczyk - był współautorem ustawy o samorządzie gminnym z roku 1990.
więcej  >>>
  Uchwały więcej  
Stanowisko Rady FRZGiP RP w sprawie uhonorowania w roku 2018 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
Uchwała Rady FRZGiP RP w sprawie przyznania Tytułu Człowieka Roku 2014 Premier Ewie Kopacz
Uchwała Rady FRZGiP RP w sprawie przyznania Tytułu Człowieka Roku 2014 prof. Irenie Lipowicz
Uchwała Rady Federacji w sprawie wyboru Prezydium Rady Federacji - Zarządu Federacji
Uchwała Rady FRZGiP RP w sprawie przyznania Tytułu Człowieka Roku 2011 Hannie Suchockiej Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
              Strona FRZGiP RP